• Hotline: 098638 5005

Lưu trữ

Máy trợ thở o xi National SUPPLY

Mã sản phẩm:

Máy trợ thở o xi National SUPPLY (đã qua sử dụng) Đã kiểm tra chất lượng rất tốt lượng khí thở o xy mạnh mẽ tạo cảm giác dễ chịu, hoạt động rất êm

8.000.000 3.500.000
top